1. Kredyt w rachunku bieżącym niezabezpieczony,
 2. Kredyt w rachunku bieżącym z gwarancją de minimis,
 3. Kredyt gotówkowy,
 4. Kredyt obrotowy o ustalonym harmonogramie spłat,
 5. Kredyt w rachunku bieżącym zabezpieczony,
 6. Kredyt obrotowy odnawialny,
 7. Kredyt obrotowy nieodnawialny,
 8. Pożyczka hipoteczna,
 9. Kredyt gotówkowy zabezpieczony
 10. Kredyt inwestycyjny
 11. Kredyt inwestycyjny BGK

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM - NIEZABEZPIECZONY

DLA KOGO?

TY DECYDUJESZ O PRZEZNACZENIU ŚRODKÓW Z KREDYTU.

KREDYT PRZEZNACZONY JEST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE KRYTERIA:

 • prowadzą działalność od min. 24 miesięcy
 • lub od min. 12 miesięcy w przypadku wolnych zawodów (Profesjonaliści), oraz rozliczają się z US na zasadach uproszczonej księgowości lub pełnej rachunkowości, oraz prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa),
 • lub prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o.; akcyjna),
 • lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym również w ramach wolnych zawodów – Profesjonaliści: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, radca prawny, farmaceuta, fizjoterapeuta, zarządca nieruchomości, księgowy, lekarz, notariusz, rzeczoznawca majątkowy, protetyk, stomatolog, weterynarz, tłumacz przysięgły.

KREDYT GOTÓWKOWY MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA:

 • zakupy związane z bieżącą działalnością,
 • zakup wyposażenia,
 • kupno lub remont środków trwałych,
 • modernizację siedziby lub majątku,
 • refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z KREDYTU?

 • minimum formalności,
 • kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych,
 • kwota kredytu do 250 000 zł,
 • brak konieczności przedkładania Bankowi faktur dokumentujących poniesienie wydatków,
 • okres kredytowania do 7 lat.

Dodatkowo do kredytu przygotowane zostały 2 warianty dobrowolnego ubezpieczenia Kredytobiorcy:

 • na życie,
 • na życie, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia przysługuje ochrona ubezpieczeniowa do wysokości aktualnego salda zadłużenia.

Oferta ubezpieczeniowa dostępna wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE:

 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o rynkową stopę Wibor 3M + marża Banku,
 • prowizja za udzielenie,
 • prowizja z tytułu przedterminowej spłaty,
 • prowizja od zaangażowania,
 • min. wymagane wpływy średniomiesięczne – 3-krotność raty kapitałowo-odsetkowej, zaokrąglona do pełnego tysiąca,
 • rezygnacja z ubezpieczenia – podwyższenie marży o 4,5%.

 

KREDYT GOTÓWKOWY DLA FIRM - ZABEZPIECZONY

DLA KOGO?

TY DECYDUJESZ O PRZEZNACZENIU ŚRODKÓW Z KREDYTU.
KREDYT PRZEZNACZONY JEST DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE KRYTERIA:

 • prowadzą działalność od min. 12 miesięcy,
 • oraz rozliczają się z US na zasadach uproszczonej księgowości lub pełnej rachunkowości,
 • oraz prowadzą działalność w formie spółki cywilnej lub spółki osobowej (jawna, partnerska, komandytowa),
 • lub prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej (spółka z o.o., akcyjna),
 • lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą, w tym również w ramach wolnych zawodów – Profesjonaliści: adwokat, aptekarz, architekt, biegły rewident, doradca inwestycyjny, doradca podatkowy, radca prawny, farmaceuta, fizjoterapeuta, zarządca nieruchomości, księgowy, lekarz, notariusz, rzeczoznawca majątkowy, protetyk, stomatolog, weterynarz, tłumacz przysięgły.

KREDYT GOTÓWKOWY MOŻESZ PRZEZNACZYĆ NA:

 • zakupy związane z bieżącą działalnością,
 • zakup wyposażenia,
 • kupno środków trwałych,
 • modernizację siedziby lub majątku,
 • remont środków trwałych,
 • refinansowanie kredytu zaciągniętego w innym banku.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z KREDYTU?

 • minimum formalności,
 • brak konieczności przedkładania Bankowi faktur dokumentujących poniesienie wydatków,
 • kwota kredytu do 2 000 000 zł,
 • okres kredytowania do 15 lat (10 lat jeśli zabezpieczeniem jest hipoteka, 15 lat - kaucja).

Dodatkowo do kredytu przygotowane zostały 2 warianty dobrowolnego ubezpieczenia Kredytobiorcy:

 • na życie,
 • na życie, poważne zachorowanie i pobyt w szpitalu. W przypadku nieszczęśliwego zdarzenia przysługuje ochrona ubezpieczeniowa do wysokości aktualnego salda zadłużenia (maksymalna kwota kredytu z ubezpieczeniem wynosi 500 000 zł).

Oferta ubezpieczeniowa dostępna wyłącznie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych, jawnych i partnerskich.

OPROCENTOWANIE, OPŁATY I PROWIZJE:

 • oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte o rynkową, stopę Wibor 3M + marża Banku,
 • prowizja za udzielenie,– prowizja z tytułu przedterminowej spłaty,
 • prowizja od zaangażowania,
 • min. wymagane wpływy średniomiesięczne – 3-krotność raty kapitałowo-odsetkowej, zaokrąglona do pełnego tysiąca,
 • rezygnacja z ubezpieczenia – podwyższenie marży o 4,5%

ZABEZPIECZENIA:

hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy, lub przejęcie kwoty na zabezpieczenie od Kredytobiorcy (kaucja).