Adresaci produktu:

 • Spółki z ograniczona odpowiedzialnością o przychodach ze sprzedaży za ostatni zamknięty rok podatkowy do 5 mln PLN włącznie
 • Spółki w których udziałowcami i członkami zarządu są wyłącznie osoby fizyczne będące obywatelami RP
 • Spółki prowadzące działalność min. 2 pełne lata rozliczeniowe
 • Udziałowiec posiada >= 50% udziałów będący jednocześnie członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji spółki – warunek tymczasowy do 21-09-2022r.

Parametry oferty:

 • do 600 tys. zł brutto na dowolny cel – maksymalna kwota kredytu
 • do 96 m-cy – długi okres kredytowania
 • marża od 3,19% i prowizja równa 2,49% - TOP 3 na rynku pod względem najniższej wysokości raty i najniższego całkowitego kosztu kredytu
 • kredyt bez zabezpieczeń rzeczowych – wymagane wyłącznie poręczenie wg prawa cywilnego udziałowca większościowego
 • wstępna decyzja kredytowa w 5 minut – minimum formalności
 • gwarancja PLD – obowiązkowa dla kwoty powyżej 250 tys. PLN
 • Pakiet Komfortowy